web counter

6. Tillträdet / Slutfasen

saljakopa-2På tillträdesdagen träffas säljare och köpare igen tillsammans med mäklaren, och detta sker på köparens bank. Mäklaren har här förberett en likvidavräkning samt eventuella lån som skall lösas. Likvidavräkning är en avstämning på slutbetalningen från köparen. När parterna skrivit på denna handling och slutbetalningen är klar är köpet slutligt fullbordat. Säljaren lämnar här även över nycklar och andra viktiga handlingar. Affären är nu klar!