web counter

4. Budgivning

saljakopa-1

Budgivningen är mycket en spännande fas och kan vara nervöst laddad för både säljare och köpare. Här är det vår roll att vara effektiva och med fingertoppskänsla hålla alla inblandade informerade och uppdaterade på bästa sätt. Vi tillämpar en öppen budgivning och dokumenterar samtliga inkomna bud. Detta redovisas sedan för inblandade parter. När budgivningen nått sitt slut, och vi har en köpare är det dags för kontraktsskrivning för att göra affären bindande.