web counter

1. Första mötet

Som första steg i processen börjar vi med en värdering av din bostad för att uppskatta marknadsvärdet. ”Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid försäljning under normala omständigheter på den öppna fastighetsmarknaden”. Vi använder vår kunskap, metoder och verktyg för att få en så noggrann värdering som möjligt. Vi lyssnar även till dig som säljare, och vilka förväntningar Ni har angående försäljningen och prisnivå. Vi presenterar vid detta möte vår arbetsmetod, och hur hela försäljningsprocessen kommer gå tillväga steg för steg. Slutligen tecknas ett förmedlingsuppdrag. I förmedlingsuppdraget finns bl.a. information om fastigheten, arvode och utgångspris.